O klasyce - tej historycznej i tej stylowej - Bonie

O klasyce - tej historycznej i tej stylowej - Bonie listwy ozdobne
³wnie Å›cian i mebli. W przypadku tkanin gama barw poszerza siÄ™ o kolor niebieski, turkusowy, zielony. ZÅ‚oto i srebro stosuje siÄ™ raczej w maÅ‚ych dawkach, aby uniknąć efektu jarmarcznoÅ›ci. Wybiera siÄ™ naturalne, solidne i dobre jakoÅ›ciowo materiaÅ‚y, takie jak szlachetne gatunki drewna, kamieÅ„, perskie dywany, skóra. IstotnÄ… rolÄ™ w budowaniu klimatu wnÄ™trza odgrywajÄ… także tkaniny i tapety, najczęściej w jasnych, pastelowych kolorach i w drobne, nienarzucajÄ…ce siÄ™ wzory.ŹródÅ‚o: http://muratordom.pl/wnetrza/pokoje-dzienne-jadalnie/sztuka-harmonii-styl-klasyczny,68_5041.htmlKlasycyzm w architekturze - cechystosowanie porzÄ…dków architektury antycznej projektowanie ulic, dzielnic, miast w nowym stylu wzorowanie siÄ™ na starożytnych budowlach greckich i rzymskich oraz na niektórych budowlach odrodzenia; kopiowanie elementów architektury starożytnej; budowle wznoszone na planie zwartym, koÅ‚a lub prostokÄ…ta; stosowanie kolumnad i kolumnowych portyków ze zwieÅ„czeniem w ksztaÅ‚cie tympanonu; pilastrów, dużych okien; tympanon przeważnie dekorowany pÅ‚askorzeźbÄ…; dążenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii; w opozycji do baroku przeważajÄ… fasady o liniach prostych bez wygięć i skrÄ™tów; oszczÄ™dne stosowanie zdobnictwa; jeżeli siÄ™ pojawiajÄ…, sÄ… to uskrzydlone postacie lwów z ludzkimi gÅ‚owami, orÅ‚y, wieÅ„ce, wazony, girlandy z róż, kokardy, heÅ‚my, tarcze, skrzyżowane sztandary nawiÄ…zujÄ…ce do tradycji cesarstwa rzymskiego; rozwój budownictwa użytecznoÅ›ci publicznej, takiego jak: urzÄ™dy, teatry, szpitale, szkoÅ‚y, zakÅ‚adane wówczas muzea; paÅ‚ace ? duże, niskie, wydÅ‚użone, na planie prostokÄ…ta z wysuniÄ™tÄ… częściÄ… Å›rodkowÄ… ozdobionÄ… portykiem; we wnÄ™trzach wielkie, podÅ‚użne, jasne sale, chÄ™tnie malowane na biaÅ‚o, pÅ‚askie sufity; okna duże, kwadratowe; koÅ›cioÅ‚y ? czÄ™sto budowane na planie koÅ‚a i prostokÄ…tu, przykryte kopuÅ‚Ä….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_klasycystycznaJak wybrać sztukaterie?Zanim kupimy sztukateriÄ™, warto wiedzieć jakie mamy oczekiwania wzglÄ™dem na przykÅ‚ad trwaÅ‚oÅ›ci. Przy elementach na elewacji warto zadać sobie pytanie - jak to bÄ™dzie siÄ™ prezentowaÅ‚o za kilka lat, kiedy zmieni siÄ™ moda? Czy Å‚atwo bÄ™dzie przemalować te elementy dekoracyjne, lub zdjąć jeÅ›li nam siÄ™ znudzÄ…? W przypadku wnÄ™trz to jeszcze istotniejsza sprawa. Przede wszystkim sztukaterii mówimy NIE jeÅ›li pomieszczenie jest niskie, naprawdÄ™ w bloku z wielkiej pÅ‚yty lub w nowoczesnych apartamentowcach takie rozwiÄ…zanie dekoracyjne jest dość kuriozalne. Przy starszych budynkach, wysokich sufitach - to dobry pomysÅ‚. Ciekawie sztukaterie mogÄ… siÄ™ prezentować chociażby w loftach, jednak w tym wypadku wymaga to ogromnego wyczucia - style trzeba umieć Å‚Ä…czyć.